brussels platform armoede

Het Brussels Platform Armoede is de koepel van de 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen. Deze verenigingen brengen mensen in armoede en niet-armen samen. Zij willen bijdragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring van mensen in armoede.