Onze verenigingen

De verenigingen waar armen het woord nemen brengen mensen in armoede en anderen samen. Zij willen bijdragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring van armen.
De Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen zijn verenigd in het Brussels Platform Armoede. 

1. ALARM (Bonnevie)

Buurthuis BONNEVIE is actief in het centrum van de Brusselse Gemeente Sint-Jans-Molenbeek, een arme buurt, rijk aan culturen. We werken samen met de bewoners aan de verbetering van de leef- en woonomstandigheden in de buurt. Beleidsthema: Huisvesting

Contactgegevens
ALARM (Bonnevie)
Bonneviestraat 40
1080 Molenbeek
Email: info@bonnevie40.be
Website: http://www.bonnevie40.be/index.php
Tel.: 02 410 76 31
Fax: 02 411 80 33

2. ARA

Vereniging waar armen het woord nemen ARA zet zich in voor de rechten van thuislozen in Brussel. ARA werkt samen met andere leden van het BPA, Samenlevingsopbouw Brussel en andere organisaties uit de thuislozensector aan sensibiliseringsacties en beleidsbeïnvloeding. Beleidsthema: Thuisloosheid

Contactgegevens
ARA
Ninoofseplein 10
1000 Brussel
Website: http://studiocaricole.org/category/atelier-caricole/
Tel.: 02 503 28 22

3. Chez Nous/Bij Ons

Inloopcentrum Chez Nous/Bij Ons bestaat sinds begin 1998. Sinds de opening bieden we ons thuislozenpubliek (daklozen, krakers, mensen met laag inkomen, gehandicapten, mensen zonder papieren,...) een ruimte waar onthaal, ontmoeting en solidariteit centraal staan. Beleidsthema: Thuisloosheid

Contactgegevens
Chez Nous/Bij Ons
Kartuizersstraat 60
1000 Brussel
Email: cheznous.bijons@skynet.be
Website: http://users.skynet.be/cheznous.bijons/
Tel.: 02 513 35 96
Fax: 02 513 35 96

4. De Buurtwinkel

De Buurtwinkel is een laagdrempelig geïntegreerd wijkcentrum, dat bestaat uit een divers en op elkaar afgestemd pakket aan deelwerkingen. We werken op de verschillende beleidsdomeinen welzijn, gezondheid, onderwijs, opleiding, tewerkstelling en cultuur. Zo proberen we een geïntegreerd antwoord te bieden op de noden en behoeften van de mensen in de wijk. Beleidsthema: Huisvesting

Contactgegevens
De Buurtwinkel
Anneessensplein 13 Place Anneessens
1000 Brussel / Bruxelles
Email: joke.buurtwinkel@gmail.com
Website: http://buurtwinkel.wordpress.com/
Tel.: 02 512 69 58

5. Pigment

Pigment richt zich in wezen tot elke ‘arme’ in Brussel, maar komt in de praktijk voornamelijk in contact met mensen die zich in een precaire verblijf- en/of woonsituatie bevinden. Het gaat over een diverse groep mensen met verschillende achtergronden, migratieverhalen, verblijfstatuten, ambities en toekomstperspectieven. Wat ze wel met elkaar delen is dat ze allemaal te maken krijgen met een vorm van armoede, onrecht en sociale uitsluiting. En daar wil Pigment samen met hen tegen vechten! Door dialoog en ontmoeting, door vorming en sensibilisering, door actie en verzet. Op verschillende manieren en met verschillende middelen. Maar altijd samen. Via het organiseren van een laagdrempelig onthaal en een aantal basisactiviteiten (bvb. voetbal, jogging, computerles, koken,…) wil Pigment mensen ontspanning, warmte, rust en ruimte bieden. Ruimte om zich te verenigen en vervolgens actief aan de slag te gaan rond een aantal beleidsthema’s: winteropvang, geestelijke gezondheidszorg, verblijf. Ruimte voor solidariteit en samenzijn. Ruimte om actie te voeren tegen het huidige restrictieve migratiebeleid. Ruimte om het woord te nemen en samen te strijden voor een menswaardig bestaan voor ieder mens. Beleidsthema's: Mensen zonder papieren; Geestelijke gezondheid; Thuisloosheid

Contactgegevens
Pigment
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Email: pigment.vzw@gmail.com
Website: http://www.pigmentvzw.be/
Tel.: 02/217.52.91

6. Vrienden van het Huizeke

VZW Vrienden van het Huizeke wil een bijdrage leveren tot armoedebestrijding door mensen die in armoede leven te betrekken bij het hele maatschappelijke gebeuren, de zelfredzaamheid van mensen die in armoede leven te bevorderen en met hen te streven naar meer kansen in de maatschappij. Beleidsthema's: Onderwijs; Geestelijke Gezondheid

Contactgegevens
Vrienden van het Huizeke
Vossenplein 23
1000 Brussel
Email: vrienden.huizeke@skynet.be
Website: http://www.vriendenvanhethuizeke.be/
Tel.: 02/511.15.77
Fax: 02/503.44.25

7. Wijkpartenariaat De Schakel

VZW Wijkpartenariaat – De Schakel is actief in de Brabantwijk aan het Brusselse noordstation. De vereniging focust zich op het samenbrengen van mensen in armoede in Schaarbeek en bij uitbreiding het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Via deze ontmoeting willen we mensen uit hun sociaal isolement halen, zelfredzaam maken en betrokken maken bij de maatschappij. Daarnaast willen we samen met mensen in armoede beleidsgericht werken om zo maatschappelijke structuren aan te kunnen passen. Beleidsthema: Vrijetijdsparticipatie

Contactgegevens
Wijkpartenariaat De Schakel
Dupontstraat 58
1030 Schaarbeek
Email: deschakel@hotmail.be
Website: https://www.facebook.com/deschakelschaarbeek
Tel.: 02/219.00.64